ETS-revisionen och CBAM godkända med klar majoritet i Europaparlamentet

Publicerat av: Julia Lindholm ·

I veckan formaliserade Europaparlamentet de politiska överenskommelserna som nåddes kring klimatdelarna i Fit for 55 redan före årsskiftet.

EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) blir mer ambitiöst och utvidgas till att inkludera bland annat sjöfartsutsläpp genom att fasa ut den fria tilldelningen av utsläppsrätter samt skärpta krav för minskade koldioxidutsläpp i flygsektorn. Revisionen av ETS inför också en parallell marknad (ETS II) för vägtransporter och byggnader. Startdatumet för ETS II är satt till 2024 för kommersiella byggnader och vägtransporter, medan bostadsbyggnader och privat vägtransport kommer att inkluderas från 2029. 

Det röstades även för att införa en social klimatfond med syfte att mildra effekterna av högre energipriser för sårbara konsumenter. Fonden kommer att finnas tillgänglig från och med 2026 och budgeten för fonden uppskattas hamna på cirka 87 miljarder euro. 

Klimattullsverktyget CBAM gick också igenom under plenarsessionen i Strasbourg. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) är en gränsjuteringmekanism som ska införas med syftet att minska koldioxidläckage utanför EU:s gränser och uppmuntra andra länder att höja sina klimatambitioner. 

Företag som importerar produkter till EU åläggs därför att köpa CBAM-certifikat för att betala skillnaden mellan koldioxidpriset som betalas i produktionslandet och priset på koldioxidrätter inom EU ETS. Förordningen kommer att omfatta bland annat järn och stål, cement, aluminium, gödningsmedel och elektricitet. Nytt är att förordningen även kommer att omfatta vätgas. CBAM kommer att inledas med en övergångsperiod där importörer till en början endast är skyldiga att rapportera och sedan kommer den att implementeras gradvis i takt med att den fria tilldelningen av utsläppsrätter i ETS fasas ut. 

Nu när lagförslagen har godkänts av parlamentet måste även rådet formellt fatta sitt beslut innan det kan träda i kraft. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se