Årets Employer branding-företag Skellefteå kraft

I mars 2016 mottog Skellefteå Kraft pris för årets bästa arbetsgivarvarumärke – i konkurrens med hela det svenska näringslivet. Priset mottogs av en glad trio från Skellefteå Kraft; Eva Lindberg, personalchef, flankerad av David Albertsson, HR-strateg, och Jenny Johansson, HR-administratör. Dessutom var Veronica Lindström, kommunikationsstrateg, med från marknadssidan.

Här är juryns motivering:

Skellefteå Kraft har trots stark tillväxt lyckats behålla den familjära känslan och har ett starkt fokus på sina medarbetare som den viktigaste resursen. Genom att engagera unga och vara delaktiga i utbildningsammanhang tar de också stort ansvar för branschens framtid. Detta tillsammans med sitt mål på 100% hållbarhet i såväl sina produkter som bland sina medarbetare gör dem till ett föredöme i branschen.

Dagen efter prisutdelningen är Eva Lindberg glad och överväldigad över att kommunalägda Skellefteå Kraft fick ett erkännande vid en gala som i övrigt mest präglades av storföretag som Google, Volvo Cars, IKEA, H&M, Sweco och Skanska.

Hur Skellefteå Kraft uppnått detta erkännande kommenterar Eva Lindberg så här:

– För två år sedan satte vi visionen att bli Sveriges bästa energiföretag – medarbetarna blev ett av de prioriterade områdena. Vi jobbar nu med att försöka skapa delaktighet och engagemang i allt vi gör. Vi lyfte fram medarbetarperspektivet och tryckte på betydelsen av engagemang.

– Det är medarbetarna som personifierar vårt arbetsgivarvarumärke. Det är medarbetarna som ger det ett innehåll och är dagligen våra ambassadörer ute i samhället.

Av företagets cirka 600 anställda uppskattar Eva Lindberg att ungefär 25 medarbetare är engagerade i arbetet kring arbetsgivarvarumärket:

– Branschens stora rekryteringsbehov delar vi med övriga branschen. Där sitter vi i samma båt. Vi försöker på alla sätt att ställa upp och ta emot dem som visar intresse. Vi har praktikveckor för elever ur årskurs 8 och för arbetslösa. Vi är med på mässor och tar emot många ex-jobbare. Många ställer också upp som handledare för praktikanter.

– Som del i vår företagskultur har vi fått en insikt om att kraften i varumärket är summan av vad alla medarbetarna säger och gör när de träffar våra kunder. Hos flertalet finns intresse för att lösa kompetensförsörjningen inför morgondagen. Och att alla kan bidra till att skapa intresse både för branschen och företaget.

Eva Lindberg pekar på vikten av att högsta ledningen engagerar sig och skapar delaktighet:

– Hela ledningsgruppen är intresserad och engagerad.

Eva Lindberg är sedan ett par år aktiv i Svensk Energis branschrekryteringsråd, där hon är en uppskattad kugge. Det arbetet, säger hon, har skapat en bredare förståelse:

– Och att vi i Skellefteå Kraft ingalunda är ensamma om problemet...