Ellevio satsar på sommarjobb och examensarbete "Då finns det bara vinnare!"

"Underskatta inte möjligheterna som sommarjobb och ex-jobb innebär som led i den strategiska kompetensförsörjningen. Jag har sett flera exempel där duktiga studenter gjort bra examensjobb som kommit till nytta i företaget och en bra erfarenhet för studenterna !" Det säger Lars Enarsson, nätanalytiker hos Ellevio i Stockholm, som är väldigt engagerad i att intressera yngre för spännande framtidsjobb inom energibranschen.

Ellevio tillämpar ett synsätt med en bred ansats gentemot gymnasier och högskolor.

– Examensjobben, som företaget erbjuder, ska verkligen betyda något. Det ska vara ett problem som vi vill ha belyst. Under ett 20-tal veckor fördjupar sig studenten i problemet och kommer sedan med en slutrapport. Företaget har nytta av detta – samtidigt har studenten fått en utmärkt introduktion till branschen.

– Examensjobben ger alltid synergieffekter. Och det är bra om vi trampar upp allt bredare stigar mellan energibranschen och högskolorna. Vi ser just nu ett extra stort intresse från studenterna kring "smarta nät".

De största medlemsföretagen är självklart också starkt engagerade i motsvarande arbete. Branschens rekryteringsbehov är ju väl känt – och det krävs att alla företag engagerar sig. Lars säger så här:

– De mindre företagen saknar de personella resurserna som vi större har. För oss är det självklart att vara med på exempelvis mässor och berätta vad energibranschen har att erbjuda. Där har många frön såtts som sedermera burit frukt i form av examensjobb. Och i några fall fast jobb hos oss eller våra samarbetspartner.

Lars Enarsson, Ellevio

– Till företag som inte kommit till skott är mitt råd att inte krångla till det. Gör en bra analys av ett problem som behöver belysas. Och sedan gäller det förstås att kunna ställa upp med handledare. Det ger så oerhört mycket tillbaka.

Olle Hansson, chef för teknik och utveckling på Ellevio, delar Lars Enarssons erfarenhet. Han säger:

"Kom ihåg att examensjobb också är väldigt stimulerande för den egna personalen – för dem som varit med länge och som inte har upplevt de allra senaste tekniska nymodigheterna. Då kommer ungdomarna in och frågar "varför gör ni på det sättet – det kan göras mycket bättre så här".

– Det skapar engagemang, inspiration och effekten blir fortbildning av befintliga medarbetare. Nya verktyg följer ofta med studenterna och kan matchas mot den traditionella verktygslådan vi håller oss med.

 Olle Hansson talar om flera "nyttobärare" som motiv för arbetet mot högskolorna:

– Vi måste alla ta ansvar för kompetensförsörjningen långsiktigt. Därför måste vi visa upp oss. Som bransch ska vi synas i samband med ny teknik. Därmed visar vi vår betydelse som nyttiga och viktiga i samhället.  Och för befintliga medarbetare, som får handleda, ger det ny inspiration. Vi har alla ett intresse av bredast möjliga urval vid anställningar.

– Sommarjobben är också viktiga. Ibland är det enkla sysslor – ibland kvalificerade analyser. Detta kan leda till idéer om examensjobb. I vissa falla kanske det blir en projektanställning – så att båda parter får känna sig för mera – och ibland kanske det stannar vid ett sommarjobb. Men då är kanalen etablerad.

Olle Hansson konstaterar att Ellevio inte kan anställa alla som via sommarjobb och examensjobb passerar revy:

– Ellevio har 400 anställda. Men vi sysselsätter 2.000 personer– många på konsultsidan och bland underleverantörer. Branschens aktörer kämpar om de bästa krafterna, självklart. Ibland har vi tappat jättelöften som valt att gå till ännu större branschkollegor. Men det tillhör spelet... och vem vet de kanske kommer tillbaka. I vilket fall som helst brukar det första de gör är att bjuda in till LinkedIn från det nya företaget!

Ellevio uppmanar branschkollegor, som hittills tvekat, att komma ur startblocken – de delar gärna med sig av sina erfarenheter. Lars Enarsson, som själv är 32 år och har arbetat tre år som nätanalytiker, avslutar:

– Satsa på sommarjobb och examensjobb. Det finns bara vinnare – både företaget och ungdomarna!