Svt:s Plus slår ett slag för Schysst elhandel

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Svt:s tv-program Plus har i flera program nämnt problemet med vissa elhandelsföretags fullmaktshantering. I veckans program slår de ett slag för Energiföretagen Sveriges certifiering Schysst elhandel.

I veckans Plus granskas elhandelsföretag som använder sig av gamla fullmakter. På frågan om vad elbranschen i stort kan göra nämns att ansluta sig till Energiföretagens certifiering Schysst elhandel som en åtgärd. Det tas i anslutning till detta även upp att konsumenter kan hålla utkik efter Schysst elhandel vid exempelvis byte av elleverantör.

– Det är bra att vår certifiering uppmärksammas så att även kunder upptäcker den och kan börja efterfråga den. Det märks att det behövs. Nu är det bra om vi får så många företag som möjligt att certifiera sig också. Vi vet ju att det stora flertalet är schyssta. Med märkningen synliggör vi det, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

Se inslaget i SvtPlay.
(Klippet om fullmaktshantering börjar cirka 14 minuter och 35 sekunder in i programmet och Schysst elhandel nämns cirka 25 minuter och 15 sekunder in i programmet.)

Syftet med Schysst elhandel är att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 17 kundlöften, vilka bland annat inkluderar ett krav på att kunden ska få tydlig information om fullmaktens innebörd och omfattning i de fall fullmakter används.

Läs mer om Schysst elhandel.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se