Nätkoden för cybersäkerhet har antagits

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nätkoden om sektorspecifika regler för cybersäkerhetsaspekter av gränsöverskridande elflöden har den 11 mars 2024 antagits av EU-kommissionen. Syftet är att göra EU:s elsystem mer motståndskraftigt och säkert.

EU-kommissionen har i dag antagit EU:s första nätföreskrifter för cybersäkerhet inom elsektorn (slututgåva från 11 mars 2024, svensk utgåva se längst ned). Denna delegerade akt, som föreskrivs i elförordningen (EU) 2019/943 (artikel 59) och i EU:s handlingsplan från 2022 för att digitalisera energisystemet, är ett viktigt steg för att förbättra cyberresiliensen hos kritisk energiinfrastruktur och kritiska energitjänster inom EU.

Beslutet stödjer en hög, gemensam cybersäkerhetsnivå för gränsöverskridande elflöden i Europa. Ärendet överlämnas nu till Europarådet och Europaparlamentet för granskning av texten, och reglerna träder i kraft när granskningen är klar.

– Nätkoden stärker resiliensen i elsystemet, och krisberedskapen, för att hantera cyberattacker riktade mot elförsörjningen. Nu inväntar vi att regeringen utser ansvarig myndighet som ska besluta vilka som omfattas av detta i Sverige, säger Energiföretagens säkerhetsansvariga Emma Johansson.

En svensk version av nätkoden för cybersäkerhet finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se