Webbinarium 15 april om kommande arbete med Demand Response

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Under 2025 träder en ny EU-förordning i kraft – EU-förordningen Demand Response. Den handlar om efterfrågeflexibilitet och ger distributionsnätsföretagen en ny roll att tillsammans med Svenska kraftnät ta fram nationella villkor för elsystemet. Energiföretagen vill ha distributionsnätsföretagens synpunkter om det kommande arbetet med att ta fram nationella villkor. Frågan tas upp på ett webbinarium den 15 april kl. 13–14:30.

Varje medlemsland ska komplettera förordningen med nationella villkor. Villkoren ska tas fram av landets alla elnätsföretag, det vill säga alla distributionsnätsföretagen samt Svenska kraftnät, för att sedan godkännas av tillsynsmyndigheten.

Energiföretagen, genom Eldistributionsrådet och AG Flex Elnät, bjuder in samtliga distributionsnätsföretag till information och diskussion samt vill ha återkoppling kring den principiella inriktningen för det kommande arbetet med att ta fram nationella villkor.

Webbinarium 15 april – genomgång av materialet med möjlighet att ställa frågor och ge preliminära synpunkter

Vi anordnar ett webbinarium den 15:e april kl. 13:00–14:30 där vi presenterar underlaget samtidigt som deltagarna kan ställa frågor och komma med input. Det hela sker utifrån ett material som delas närmare inpå webbinariet.

Aktuella frågor:

  • Hur ser ni på att arbetet med nationella villkor sker inom Energiföretagen i en formaliserad process för distributionsnätsföretag?
  • Hur ser ni på principerna för arbetet med nationella villkor?

Anmälan till webbinariet kan göras här.

Mer detaljerade frågor kring budget, beslutsprocess och organisering av arbetet med att ta fram nationella villkor återkommer vi till senare i år.

Slutgiltig återkoppling med synpunkter tas via mail senast 15 maj till:  erik.lejerskog@energiforetagen.se eller jonna.soderberg@energiforetagen.se.

Välkomna!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jonna Söderberg

Konsult
Enhet: Energisystem
E-post: jonna.soderberg@energiforetagen.se

Erik Lejerskog

Erik Lejerskog

Ansvarig kraftsystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 69
E-post: erik.lejerskog@energiforetagen.se