Nationella Stickprovet – för elnätsföretagen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Branschens nationella samordnade stickprov – Det Nationella Stickprovet – förutsätter att elnätsföretagen redovisar sina elmätare i den gemensamma databasen ELSA (Elmätare Livslängd Statistik Analys). Elnätsföretagen bör därför säkerställa att de egna elmätarna inte undgår det årliga stickprovsuttaget.

Webbinarie Stickprovsprepp inför stickprovet 2023

Förbered dig inför att ladda upp mätarstocksfilen.

Se webbinariet från 17 december 2021 i efterhand här

Se bildserie från webbinariet här

Resultatet av 2022 års stickprov kan ses i webbsändning här:

Nationella Stickprovet 2022 webbinarium

Se även bildserie med resultaten från 2022 års stickprov i pdf-fil

Det är mycket viktigt att elnätsföretagen håller informationen om sina mätare ajour, annars finns risk för att elmätarna inte blir kontrollerade. Då kan det bli upp till respektive elnätsföretag att utföra egna kontroller på sina elmätare. Viktigt är därför att årligen uppdatera informationen om sina elmätare i ELSA.

Tidplan år 2023

31 jan:           Deadline, mätarstocksfiler inrapporterade
15 mar:         Urval sänt till elnätsföretagen
31 mar:         Bekräftat uttag
15 sept:         Deadline, elnätsföretag levererar mätresultat
8 dec:             Resultat för Det Nationella Stickprovet meddelas på ett webbinarium

Senaste nytt – rutiner inrapportering

Under januari uppmanas alla elnätsföretag att förbereda sig inför årets stickprov.

Stickprovsgruppen meddelar att:

  • SAMTLIGA elnätsföretag ska skicka in en uppdaterad mätarstocksfil inför varje stickprov.
  • Detta gäller OAVSETT om det skett någon förändring i mätarbeståndet sedan föregående stickprov. I samband med det rekommenderas en särskild kontroll av att alla mätares typbeteckningar stämmer.
  • Samtliga mätare som ingår i mätarstocksfilen förutsätts vara tillgängliga för ett eventuellt stickprov.
  • Filerna ska vara inskickade senast den 31 januari.

Glöm inte att meddela Energiföretagen Sverige när det blir förändringar beträffande vem/vilka som är kontaktpersoner för stickprovet, annars riskerar ni att missa viktig information och i värsta fall kan era elmätare bli underkända helt i onödan.

Inrapporteringen av resultat görs i ELSA-applikationen som ni loggar in till via: www.ri.se/sv. Dessutom behövs information om otillgängliga mätare. även denna rapportering görs i ELSA.

Rapportering i ELSA – att tänka på ytterligare 

I ELSA är oftast varje mätarparti uppdelat på två separata tabeller. Det beror på att vi redan från början tar ut några mätare extra för att täcka upp för eventuella icke tillgängliga mätare och att dessa separeras från det ”ordinarie uttaget”. ALLA uttagna mätare ska om möjligt kontrolleras.

Var uppmärksam på att MID-mätare och äldre mätare har olika provpunkter.

Mätare som är fysiskt skadade, till exempel på grund av åska eller transportskada, ska aldrig provas. Anledning till att en mätare inte provas ska anges i ELSA.

Kontrollorganen har begränsad kapacitet. Planera ert arbete så att alla kontroller kan bli klara i god tid före deadline.

Nya funktioner i ELSA  (från december 2017)

Prognos och tidigare resultat

Prognos 2023

Historiska stickprovsresultat (Excelfil)

Kontakter, länkar, anvisningar

Matz Tapper, kontaktperson Energiföretagen Sverige, tel: 08-677 27 26.

Kontaktperson RISE: elsa@ri.se Research Institutes of Sweden, förvaltning av ELSA, tel: 010-516 50 00.

Rapport från ELSA-användardagarna 2022 (nyhet 6 oktober 2022)

ELSA för inrapportering (följ länken, logga in, välj ELSA)

Anvisningar, pdf från Energiföretagen Sverige (juli 2021)

Energiföretagens vägledning för bedömning av elmätares otillgänglighet

Ackrediterade kontrollorgan för kontroll av elmätare återfinns på Swedacs hemsida

Brevmall som kan användas för aviseringsbrev till kunder som drabbas av ett extra mätarbyte på grund av stickprovet, från mars 2023.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se