Regionmöte våren 2019

Dokumentation från regionmöten maj 2019

Region Väst 23-24 maj i Tollered
Inledning och Välkommen
Jan Olofzon, Efwa Nilsson
Omvärld - föreningen
Gunilla Andreé, Energiföretagen
Färdplan 2045
Per Holm, Energiföretagen
NIS-direktivet och ny datasäkerhetsskyddslag.
Så här påverkar det dig!

Gitte Bergknut, Uniper
Elmarknadshubben - projektstatus och pågående migreringsaktiviteter
Martin Olin, Svenska Kraftnät
Strategi för fjärr- och kraftvärme
Lina Enskog Broman, Energiföretagen
Nätkoderna - nya roller för nätbolagen
Per Norberg, Vattenfall
Klimatdialogen - en del av Prisdialogen
Daniel Lundqvist, Energiföretagen
Aktuella juridiska frågor inom elmarknaden
Ronald Liljegren, Energiföretagen
Elhandlarcentrisk marknadsmodell
Catherine Lillo, Energiföretagen

Region Nord 13-14 maj i Luleå
Omvärld - föreningen
Pernilla Winnhed, Energiföretagen
Färdplan 2045
Per Holm, Energiföretagen
NIS och ny säkerhetssskyddslag. Så här påverkar det dig!
Martin Norberg, Skellefteå Kraft
Elmarknadshubben - projektstatus och pågående migreringsaktiviteter
Martin Olin, Svenska Kraftnät
Nätkoder - nu ska de implemeteras i Sverige
Matz Tapper, Energiföretagen
Strategi för fjärr- och kraftvärme
Lina Enskog Broman; Energiföretagen Sverige
Klimatdialogen för ökad samverkan - en del av Prisdialogen
Lina Enskog Broman; Energiföretagen Sverige
Varumärkes- och Kundundersökningar, Luleå Energi
Carina Zolland, Luleå Energi AB
Energisystemet hänger ihop idag - men gör det i morgon?
Per Holm, Energiföretagen
Luleälven, den gör så att Sverige fungerar!
Mats Brännström, Vattenfall Vattenkraft AB
HYBRIT - Så här ska vår stålproduktion bli fossilfri (kommer snart)
Margareta Rönnkvist, SSAB och Per Enoksson, SSAB

Region Mitt 9-10 maj i Bro

Omvärld – föreningen
Pernilla Winnhed, Energiföretagen
Färdplan 2045
Per Holm, Energiföretagen
NIS och ny säkerhetsskyddslag – hur tillämpas de i praktiken?
Gitte Bergknut, Uniper och tillika representant från EBITS
Aktuella juridiska frågor inom elmarknaden
Ronald Liljegren, Energiföretagen
När fjärrvärme blir en miljötjänst
Karin Medin, Söderenergi
Elmarknadshubben - projektstatus och pågående migreringsaktiviteter
Martin Olin, Svenska Kraftnät
Strategi för fjärrvärme
Erik Thornström, Energiföretagen
Nätkoderna
Carl Berglöf, Energiföretagen
Klimatdialogen
Raziyeh Khodayari, Energiföretagen

Region Syd 7-8 maj i Halmstad

Inledning
Paul Andersson, Energiföretagen
Omvärld - föreningen
Pernilla Winnhed, Energiföretagen
Färdplan 2045
Per Holm, Energiföretagen
Försvarsmakten 2019
Södra Militärregionen
NIS och ny säkerhetsskyddslag
Peter Wikman, Norrenergi AB
Goda Hus
Stefan Olsson, Goda Hus
Vår nya digitala verktygslåda för informationsmaterial
Julia Hörnell, Energiföretagen
Elmarknadshubben - projektstatus och pågående migreringsaktiviteter
Martin Olin, Svenska Kraftnät
Nätkoderna
Matz Tapper, Energiföretagen
Strategi för fjärrvärme och kraftvärme
Raziyeh Khodayari, Energiföretagen
Klimatdialogen
Daniel Lundqvist, Energiföretagen
Aktuella juridiska frågor inom elmarknaden
Ronald Liljegren, Energiföretagen