Så fungerar elnätet och elförsörjningen idag och imorgon

Webbinarium: Så fungerar elnätet och elförsörjningen idag och imorgon

Sändes 15 juni

Se webbinariet här (öppnas upp i ett nytt webbläsarfönster)

Det pratas plötsligt mycket om el och aktörer som kommuner, regioner och länsstyrelser behöver nu engagera sig i energifrågorna. Men varför? Energiföretagen hälsar dig som jobbar i just kommun, region eller länsstyrelse varmt välkommen till ett webbinarium om framtidens elförsörjning.

Webbinariets innehåll

Varför pratas det plötsligt så mycket om el? Varför ska kommuner, regioner och länsstyrelser engagera sig? Hur vet en kommun var de ska vända sig med frågor om effektbehov? Finns det hjälp att få?

Utvecklingen av elnätsinfrastrukturen är en samhällsutveckling som berör många aktörer och intressenter. På webbinariet berättar företrädare för de olika nätnivåerna (transmissionsnätet, regionnätet och lokalnätet) om hur vår nationella elinfrastruktur är uppbyggd, hur våra nät mår, hur vi planerar för framtidens elnätskapacitet och hur de olika stegen ser ut från att ett behov uppstår till att ny kapacitet är på plats. Efter inledande genomgångar finns det möjlighet att ställa frågor via chatt och påbörja en dialog som vi gärna fortsätter efter webbinariet.

Se webbinariet här (öppnas upp i ett nytt webbläsarfönster)

Dokumentation:

Presentation
Skrivelse till departementet
Förklaring om effektbrist och kapacitetsbrist