Den 23 januari är Elens dag

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Rekordpriser på el och tuffa elräkningar för många hushåll. Samtidigt pågår en elektrifiering av industri och transportsektor där en ökad elanvändning är en förutsättning för att lyckas. Energiföretagen Sverige ser ett aldrig skådat intresse för el från omvärlden, något som Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker, kan intyga.

Sedan 2013 firar energibranschen Elens dag den 23 januari. Då vill vi uppmärksamma vilken enorm nytta elen gör i samhället varje dag och även skryta lite om vår fossilfria elsystem. I år kanske Elens dag är aktuella än någonsin, även om en del snarare tänker på elräkningen än all den nytta man får för pengarna.

Någon som kan intyga ett oöverträffat intresse från omvärlden är Energiföretagens elmarknadsanalytiker Magnus Thorstensson:

– Jag har pratat med journalister i många år, men den senaste tiden har varit lite galen. Det går knappt en dag utan att jag har samtal om hur elmarknaden fungerar eller om vad som ligger bakom elpriserna.

El och värme är fundamentalt för ett modernt samhälle och Energiföretagen strävar efter att kunna förklara alla delar av energisystemet på ett så pedagogiskt och enkelt sätt som möjligt, för att på så sätt skapa förståelse för nyttan, men också de utmaningar energisystemet och samhället står inför.

– Vi försöker tänka utifrån och in och sprida information som bidrar till ökad kunskap och förståelse. Till exempel om hur el handlas och prissätts, vad skillnaden mellan energi och effekt är, eller hur vi kan exportera el samtidigt som vi har ont om el i vissa delar av Sverige. I takt med en ökad elektrifiering, kommer fler och fler att påverkas av omställningen, kanske för att ett vindkraftverk planeras i närheten, eller för att elpriserna varierar mer än tidigare, och då vill vi i energibranschen finnas där och svara på frågorna.

Ta del av de populära texterna ”Energiföretagen förklarar”.

Energiföretagen tar också löpande fram både fjärrvärmestatistik och elstatistik. Senast vid årsskiftet släpptes Elåret, där elproduktionen för 2021 redovisas, liksom prisutvecklingen under året.

– Extra intressant i Elåret 2021 var självklart elpriserna, som var rekordhöga. Vad många kanske inte minns är dock att de året innan var rekordlåga. Och trots att många hushåll fått ovanligt höga räkningar nu i januari, så var det svenska elpriset under 2021 hela 60 procent lägre än i till exempel Tyskland. 2021 hade vi ett så kallat våtår vilket gjorde att vattenkraften producerade mycket och även kärnkraften levererade bra, trots att en reaktor stängdes i slutet av 2020. Men eftersom vår marknad är sammankopplad med Europa så trycktes vårt elpris uppåt av framför allt de höga naturgaspriserna.

Ta del av hela årsstatistiken ”Elåret 2021” här!

Fakta om Sveriges elsystem

Sverige har ett av världens mest utsläppssnåla elsystem, där 98% av elproduktionen sker utan fossila utsläpp. Under 2021 producerade vattenkraften 43% av elen, kärnkraften 30,5%, vindkraft 16,5% och biobränsleeldad kraftvärme (lokala kraftverk som levererar både el och värme) 9%. Vill du lära dig mer om Sveriges resa mot minskade koldioxidutsläpp från 70-talet och fram till nu? Historien finns här.