Remissvar avseende regeringens promemoria ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg”