Det Nationella Stickprovet, kvalitetssäkring av hushållselmätare

Välkommen till ELSA-användardagar för Det Nationella Stickprovet för elmätare!

ELSA verktyget elnätsföretag, stickprov elmätare

ELSA är verktyget för alla elnätsföretag som deltar i Det Nationella Stickprovet för elmätare. Energiföretagen Sverige bjuder in till användardagar (lunch till lunch) för att ELSA-användare ska kunna utbyta tankar, erfarenheter och idéer kring användandet av ELSA, insamlingssystem, rapportering med mera.

Utrullningen av nya elmätare de kommande åren kommer påverka hur Det Nationella Stickprovet genomförs och Energiföretagen Sverige vill gärna ta del av elnätsföretagens tankar kring hur utrullningen kan genomföras på smidigast sätt samtidigt som kravet på kontroll av kvarvarande bestånd kan uppfyllas.

Användardagarna inleds med en kort introduktion av Det Nationella Stickprovet och ELSA. Deltagarna får även tillfälle att träffa styrgruppen för Det Nationella Stickprovet och RISE och få insikt i den löpande verksamheten.

Välkomna till två späckade ELSA- och stickprovsdagar! Se program nedan.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se