Seminarium om försörjningstrygghet inom energisektorn

Hur ser försörjningstryggheten inom energisektorn ut? Vilka utmaningar och brister ser vi från branschens sida? Vilka utmaningar ser regeringen? Vad görs?

Försörjningstrygghet och beredskap har alltmer kommit i fokus för energifrågorna. Regeringen har adresserat dessa frågor i ett antal uppdrag till energimyndigheten och Svenska Kraftnät med inriktningen att stärka försörjningstryggheten på lång och kort sikt.

Den 9 mars ordnar Energiföretagen ett seminarium på detta tema. Här kommer Energiföretagen och medlemmar att lyfta vilka utmaningar och frågor vi ser på området. Vi kommer att ha ett deltagande från de berörda myndigheterna och Regeringskansliet och en möjlighet för medlemmar till frågor och medskick.

Program:

Vilka utmaningar ser branschen kopplat till försörjningstrygghet?

Energiföretagen och branschen har under senare år lyft fram försörjningstrygghet. Branschen redogör för utmaningar och exempel.

  • Carl Berglöf, Expert inom kärnkraft och elnätsteknik, Energiföretagen
  • Klas Gustafsson, vVD Tekniska verken
  • Henrik Svensson, kraftverkschef Karlshamn, Uniper

Stärkt försörjningstrygghet inom energisektorn – regeringens inriktning för att få el och energi där den behövs och när den behövs.

  • Daniel Liljeberg, statssekreterare, Klimat- och Näringslivsdepartementet (tbc)
  • Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig, Klimat- och Näringslivsdepartementet

Uppdrag att stärka försörjningstryggheten i energisektorn

Svenska kraftnät och Energimyndigheten har i uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka försörjningstryggheten i energisektorn på kort och lång sikt.

  • Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad, Svk
  • Deltagare från Energimyndigheten (namn kommer)

Diskussion: Medskick från branschen

Seminariet är kostnadsfritt.

Kontakter

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se

Isabell Wästfelt

Isabell Wästfelt

Adminsitratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 25 01
E-post: isabell.wastfelt@energiforetagen.se