Styreffekt elnät

Utbildningen Styreffekt elnät syftar till att elnätsföretagen ska kunna anpassa sin verksamhet efter de styreffekter som intäktsregleringen ger.

nätplanering och ekonomi på ett elnätsföretag

Planeras att genomföras våren 2024.

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för nätplanering och ekonomi på ett elnätsföretag. Intäktsregleringen kommer beskrivas från grunden men värdefullt om du har översiktlig kännedom om intäktsregleringen.

Dag 1 börjar med ett introduktionspass med genomgång av syftet med intäktsregleringen, hur den fungerar och varför den är uppbyggd som den är idag. Dag 2 genomför vi ett grupparbete för att diskutera kring ett antal alternativ kring vägen framåt.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08 677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se