EBR Information om arbetskorgar i kranar och grävaggregat - IN 023:87

Publicerad:

EBR Teknisk och arbetsmiljömässig redovisning av arbetskorgar.

Vid arbete på kraftledningar används ofta maskiner utrustade med kran eller grävaggregat. Att komplettera dessa med en arbetskorg för att öka maskinernas användningsområde och förbättra arbetsmiljön är en förhållandevis billig åtgärd.

I följande information ges en teknisk och arbetsmiljömässig redovisning av sådana arbetskorgar.

Format: PDF-fil, 1987
Sidor: 9

EBR-nummer: IN023:87

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.