Ledamöter i Värmemarknadskommittén

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Värmemarknadskommittén, VMK, består av företrädare för parterna på värmemarknaden; Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet.

Ledamöter i Värmemarknadskommittén 2021

Adam Lindroth, Stockholm Exergi (ordf.) 

Mari-Louise Persson, Riksbyggen  (v. ordf.)

Gabriella Castegren, Sveriges Allmännytta

Klas Gustafsson, Tekniska verken i Linköping

Jennie Wiederholm, Hyresgästernas Riksförbund

Maria Lindroth, E.ON Energilösningar

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige

Magnus Ulaner, HSB Riksförbund

Malin Classon, Värnamo Energi

Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige

Daniel Lundqvist, Energiföretagen Sverige (sekr.)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se