Ledamöter i Värmemarknadskommittén

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Värmemarknadskommittén, VMK, består av företrädare för parterna på värmemarknaden; Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet.

Ledamöter i Värmemarknadskommittén 2022

Adam Lindroth, Stockholm Exergi (ordf.) 

Mari-Louise Persson, Riksbyggen  (v. ordf.)

Magnus Ulaner, Sveriges Allmännytta (föräldraledig)

Björn Berggren, Sveriges Allmännytta (tillförordnad)

Klas Gustafsson, Tekniska verken i Linköping

Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen

Sofia Sparr, E.ON Energilösningar

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige

Mikael Rosén, HSB Riksförbund

Vakant, Energiföretagen Sverige

Daniel Lundqvist, Energiföretagen Sverige (sekr.)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se