Ledamöter i Värmemarknadskommittén

Värmemarknadskommittén, VMK, består av företrädare för parterna på värmemarknaden; Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet.

Ledamöter i Värmemarknadskommittén 2023

Adam Lindroth, Stockholm Exergi (ordf.) 

Mari-Louise Persson, Riksbyggen  (v. ordf.)

Klas Gustafsson, Tekniska verken i Linköping

Ulrika Nyström, Vattenfall

Vakant, Hyresgästföreningen

Mikael Rosén, HSB Riksförbund

Sofia Sparr, E.ON Energilösningar

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige

Magnus Ulaner, Sveriges Allmännytta

Vakant, Energiföretagen Sverige

Daniel Lundqvist, Energiföretagen Sverige (sekr.)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se