Krav och antagning

Krav och antagning

 

Yrkeshögskola

För att komma in på en utbildning vid en yrkeshögskola måste du uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om antagning, behörighetskrav samt när du kan söka in till utbildningarna.

Har du inte behörighet?
Då har du möjlighet att läsa upp kurser och betyg!
Läs mer om hur du ska gå till väga för att göra det.

 

Högskola

För att läsa utbildningarna inom elkraftteknik som finns på högskolenivå behöver du grundläggande behörighet samt områdes behörighet 8/a8.

Behörighet 8: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Behörighet A8: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

Läs mer om högskolebehörighet på studera.nu.