Schysst elhandel

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Genom att elhandelsföretagen certifierar sina säljaktiviteter ska det bidra till att fler kunder kan lita på sina elhandelsföretag. För kunden ska det vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär. Här hittar du alla certifierade företag!

Tydlighet skapar trygghet

Genom att certifiera sig avger elhandelsföretaget ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen vill man stärka förtroendet för branschen som helhet!

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Många företag lever också redan idag efter de kriterier, eller kundlöften, som certifieringen omfattar. Med Schysst elhandel gör man det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs.

Oberoende företag certifierar

Företaget som tar hand om certifieringsprocessen är DNV – ett oberoende certifieringsföretag. Det är också till dem du ska vända dig om du skulle ha några klagomål på ett företag som är certifierat med Schysst elhandel.

Kontaktuppgifter till DNV:

e-post: salesswe@dnv.com

I nyhetsflödet - Elkunden

Intresserade elhandelsföretag hittar mer detaljerad information på Medlemsportalen

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se