Nya DSO-entity tas fram i hög hastighet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

En av de mer okända nyheterna i EU:s vinterpaket, som beslutades före årsskiftet, handlar om att det ska bildas en ny elnätsorganisation på EU-nivå som kallas för DSO-entity. Det är tänkt att vara en motvikt till ENTSO-E som är stamnätsoperatörernas organisation på EU-nivå. DSO-entity ska vara öppen för elnätsföretag i EU:s medlemsländer och alla svenska elnätsföretag kan potentiellt sett vara medlemmar.

- Det är inte en organisation för branschföreningar som Eurelectric, så Energiföretagen Sverige kan inte vara medlem även om vi funderar på hur vi kan stötta de framtida svenska elnätsmedlemmarna, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem.

De fyra existerande elnätsorganisationerna på EU-nivå – Eurelectric, Geode, CEDEC och EDSO – har bildat en ”task force” med fyra arbetsgrupper som ska arbeta med de viktigaste frågorna för att organisationen ska komma igång. De som i nuläget betraktas som de två viktigaste grupperna (stadgar och finansiering) har flera svenska representanter.

- Ett stort antal poster i nya DSO-entity ska besättas framöver, inte minst handlar det om att en styrelse ska utses av första stämman dit alla medlemmar kommer att kallas, fortsätter Henrik Wingfors. Vem som blir generalsekreterare, kan också komma att bli en stor fråga.

Styrelsen ska vara representativ för olika stora elnätsföretag i EU och kommer att ha nio representanter från var och en av de tre storlekskategorierna, sammanlagt 27 personer. Med hjälp av de uppgifter som Energiföretagen har tillgång till går det att räkna ut till vilka kategorier Energiföretagens svenska medlemmar hör. En medlem har mer än 1 miljon kunder i Sverige, mellan 100 000 och 1 miljon kunder har fyra medlemmar, och under 100 000 kunder har de övriga av Energiföretagens 145 elnätsmedlemmar.

- Det känns rimligt att sträva efter att få en åtminstone en svensk medlem i styrelsen redan från start men det bygger antagligen på tidigt engagemang från kommande svenska medlemmar, säger Henrik Wingfors.

Det är redan en stor fråga på EU-nivå i de olika elnätsorganisationerna hur man på bästa sätt tillvaratar sina medlemmars intressen framöver.

Vad kommer det att kosta att bli medlem?
Det är inte ännu klart hur stora avgifterna blir. Det beror självklart på hur stor organisationen blir, antalet anställda, kontorsytor, konsultbudget osv. Avgifterna kommer att fördelas på kundantal; många kunder ger högre avgift, men exakta kriterier är ännu inte klara. Detaljerna kring detta kommer att utarbetas av finansieringsgruppen. Man behöver inte gå med från början utan kan ansluta efter hand. Medlemsavgiften i DSO-entity betraktas i kostnadshänseende som medlemsavgiften i Energiföretagen.

Vad blir nästa steg?
En förfrågan kommer sannolikt att gå ut till alla elnätsföretag i EU för att ta reda på om de är intresserade av att bli medlemmar. De exakta formerna för vem som skickar ut förfrågan, är inte bestämda. Det kan komma att bli den nationella reglererarens uppgift eller att man går genom nationella branschföreningar för att få klarhet i hur stort intresset är. Det finns inte ännu någon hemsida eller liknande där man kan anmäla sitt intresse. Organisationen ska vara på plats senast första kvartalet 2021.

- Energiföretagen kommer att informera elnätsmedlemmarna särskilt om hur uppstarten av DSO-entity utvecklar sig allteftersom detaljerna klarnar. Och om branschen kunde enas om en svensk kandidat till styrelsen, kan Energiföretagen ta på sig att lägga resurser på att försöka få in den här personen till styrelsen. Vi får återkomma i den frågan inom kort, avslutar Henrik Wingfors.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se