Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Leveranssäkerhet/DARWin

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Trots en handfull stormar – och därtill besvär i Norrland med istyngda ledningar – blev leveranssäkerheten i den svenska eldistributionen under 2015 99,98 procent. Det visar den senast sammanställda avbrottsstatistiken från elnätsföretagen.

Leveranssäkerhet, diagram
Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2015 nådde vi 99,98 procent vilket är en mycket hög siffra.

Statistiken omfattar 91 elnätsföretag som bidrog med siffror för år 2015. Dessa elnätsföretag representerar 87 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder i en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se