Leveranssäkerhet/DARWin

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

År 2019 var ett år som inleddes med stormen Alfrida i januari som orsakade stora störningar, främst i Uppland. Lokalt var skadorna i samma omfattning som efter stormen Gudrun 2005. Sommaren stördes av en del åska, mest i augusti. Detta syns tydligt om man studerar statistiken månad för månad. En ”normal” månad är medelvärdet för kundavbrott (SAIDI) cirka 5 minuter. Den samlade leveranssäkerheten blev 99,97 procent. Detta motsvarar ungefär ett 160 minuter långt strömavbrott hos medelkunden. Andelen av detta som berodde på störningar i regionnäten var 12 procent.

image.pngVarje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2019 nådde vi 99,97 procent.

Statistiken omfattar de 70 elnätsföretag som har bidragit med komplett material som täcker hela 2019. Statistiken representerar 83 procent av Sveriges 5,5 miljoner elkunder. Det är en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät. Databasen omfattar cirka 59 000 driftstörningsrapporter och cirka 29 000 planerade avbrott.

Se bildserie med de senaste årens driftstatistik

Till Energimarknadsinspektionens portal om leveranssäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se