Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Leveranssäkerhet/DARWin

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

År 2017 var ett relativt lugnt år utan några större oväder. Leveranssäkerheten blev 99,985 procent, snubblande nära 99,99 procent. Det visar den senast sammanställda avbrottsstatistiken från elnätsföretagen (OBS, sidan har reviderats 15 januari 2019).

Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2017 nådde vi 99,985 procent.

Statistiken omfattar 85 elnätsföretag som bidrog med siffror för år 2017. Dessa elnätsföretag representerar 85 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder i en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Se bildserie med de senaste årens driftstatistik

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se