Leveranssäkerhet/DARWin

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

År 2018 var ett relativt lugnt år utan några större oväder. Det var dock en hel del mindre störningar, främst under sommaren. Detta syns tydligt om man studerar statistiken månad för månad. En ”normal” månad är medelvärdet för kundavbrott (SAIDI) cirka 5 minuter men det var bara februari och mars som ”klarade” detta. Den samlade leveranssäkerheten blev 99,98 procent. Detta motsvarar ett 100 minuter långt strömavbrott hos medelkunden. Andelen av detta som berodde på störningar i regionnäten var närmare 20 procent vilket är värt att notera.

blobid0.pngVarje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2017 nådde vi 99,985 procent.

Statistiken omfattar 85 elnätsföretag som bidrog med siffror för år 2017. Dessa elnätsföretag representerar 85 procent av Sveriges 5,4 miljoner elkunder i en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Se bildserie med de senaste årens driftstatistik

Till Energimarknadsinspektionens portal om leveranssäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se