Leveranssäkerhet/DARWin

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

År 2020 var ett ”normalår” utan några särskilda händelser i elnäten. En ”normal” månad är medelvärdet för kundavbrott cirka fem minuter, vilket var fallet under åtta av årets tolv månader.

image.pngVarje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2020 nådde vi 99,98 procent, en liten ökning från året före.

Statistiken omfattar rapportering från 54 elnätsföretag, som representerar 80 procent av Sveriges 5,5 miljoner elkunder. Statistiken är relativt jämn fördelad mellan tätortsnät och landsbygdsnät. Databasen omfattar cirka 39 000 driftstörningsrapporter och runt 14 000 planerade avbrott.

Se bildserie med de senaste årens driftstatistik

Till Energimarknadsinspektionens portal om leveranssäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se