EBR Kalkyl KLG 2:24

Publicerad:

EBR Kalkyl KLG 2:24 är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Regionnätsskatalog KLG 2:24.

Anm. Leverans (Excelfil via mejl) efter beställning tar ca 1-2 arbetsdagar.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Regionnätskatalog KLG 2:24. 

Regionnätskatalogens kostnader revideras en gång per år.

För en mera detaljerad redovisning av kostnadskatalogens uppbyggnad och tillämpning hänvisas till KLG 0, Handbok till kostnadskatalogen.

Förutsättning för att nyttja EBR-kalkyl
För att kunna använda EBR-kalkyl krävs att du har en persondator med Microsoft Windows 10 och Microsoft Office 365 installerat.

EBR Kalkyl använder makron och för att utnyttja programmets fulla potential krävs att du har möjlighet och rättigheter för att köra makron på din dator.

Format: Excel-fil med makron

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:24
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:24
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:23
EBR Kalkyl KLG 1:24
EBR Grunddata KLG 1:24
EBR Grunddata KLG 2:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:24

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.