EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-170 kV – KLG 2:24

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-170 kV är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på regionnät 36-170 kV.

Utöver en anpassning till 2024 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Regionnätskatalogens koder för byggnation av stålstativ har setts över.
  • Regionnätskatalogens koder för åskskydd har setts över.
  • Regionnätskatalogens koder för nollpunktsreaktorer har setts över.
  • Regionnätskatalogens koder batteri/hjälpkraft har setts över.

 

Format: Katalog eller PDF, 2024
Sidor: 82

EBR-nummer: KLG 2:24

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:24
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:23
EBR Kalkyl KLG 1:24
EBR Kalkyl KLG 2:24
EBR Grunddata KLG 1:24
EBR Grunddata KLG 2:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:24

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.