EBR Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät KLG 1:24

Publicerad:

EBR Kostnadskatalog Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät är ett instrument för att beräkna kostnader och produktionstider för åtgärder på lokalnät.

KLG 1:24, EBR Kostnadskatalog 2024, Lokalnät 0,4–24 kV samt optonät är den 50:e utgåvan och ersätter den av EBR tidigare utgivna katalogen KLG 1:23. Kostnaderna i KLG 1:24 speglar kostnadsläget för eldistributionsbranschen i början av 2024.

Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilken man i olika nivåer kan beräkna produktionstider och kostnader för olika åtgärder på lokal- och optonät. För optonät ingår inte den aktiva utrustningen i nätet.

EBR förutsätter att arbetet utförs på ett resurseffektivt och rationellt vis. Katalogens kostnader är av genomsnittskaraktär och kan därför variera från företag till företag och från arbete till arbete.

Katalogen omfattar normalt förekommande åtgärder på luftledningar, jordkabel och nätstationer 0,4–24 kV.

Kostnaderna är uppdelade i områdena arbete, materiel, maskin och övrigt. Pålägg för indirekta kostnader ingår så att kostnadsnivån motsvarar självkostnaden. 

Arbetskostnaderna förutsätter att EBR:s metoder tillämpas.

Utöver en anpassning till 2024 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog:

  • Katalogens koder för kabelutdragning har kompletterats med ändtätningar.
  • En kod för applicering av delningsbara rör av typen SRE-P har lagts till i katalogen.
  • P2-katalogen har kompletterats med montering av potentialutjämningsklämmor i samband med andra arbetsmoment samt montering AMS.
  • P2-katalogens koder för nätstationer har kompletterats med kopplingsstation som ersätter högspänningskabelskåpen.
  • P2-katalogen har kompletterats med ett antal koder för nätstationsautomation.
  • Beredartiden presenteras nu i P3 katalogen.


Format: Katalog eller PDF, 2024

Sidor: 109

EBR-nummer: KLG 1:24

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:24
EBR Handbok till kostnadskatalogerna KLG 0:23
EBR Grunddata KLG 1:24
EBR Grunddata KLG 2:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:24

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.