EBR Mast and pole work rescue - IN 058E:08

Publicerad:

EBR Kvalitetskontroll av produkter för distributionsnät 0,4-145 kV - IN 070. Nedtagning av nödställd i stolpe på engelska.

Information och instruktioner för en effektiv insats av den hjälpande montören.

Här beskrivs även typfall av olika olyckssituationer med troliga skador som följd, samt hantering av skadad. Detta är den senaste metoden som EBR har utvecklat.

Format: PDF-fil, 2013
Sidor: 15

EBR-nummer: IN058E:08

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.