Tidningen Energi: Pär planerar för framtidens elnät

Hur ska elnätet balanseras på rätt sätt i takt med att fler producerar sin egen solel? Och hur ska utbyggnaden av elnäten dimensioneras? Det är några av utmaningarna för nätplaneraren Pär Broström på Bodens Energi.

Läs artikeln i Tidningen Energi