Qraftsamling

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling. Det huvudsakliga syftet med Qraftsamling är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. 

Qraftsamling utvärderas för närvarande för att hitta utformningen för framtiden. I väntan på detta kan du ta del av utvärderingar och material framtaget av deltagarna via länkarna till höger. 

Vi behöver bli mer medvetna och prata mer om jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att kunna göra bestående förändringar. Det är en väldigt viktig framtidsfråga att skapa en mer attraktiv bransch för alla. 

Qraftsamling har verkat på tre nivåer; bransch-, företags- och individnivå:

  • Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker man inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position.
  • Genom ett konsekvent jämställdhets- och mångfalds arbete ökar man företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män med olika bakgrunder.
  • De enskilda deltagarna stärks i sin roll som mångfaldsansvariga och chefer. De får även möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa ett nätverk med andra chefer inom branschen samt får nya perspektiv genom det omvända mentorskapet. 

Mål
Målen med Qraftsamling har varit att inom energibranschen öka andelen:

  • Kvinnliga chefer
  • Kvinnor under 30 år
  • Medarbetare med utländsk bakgrund

Syfte
Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se