Qraftsamling

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling. Det huvudsakliga syftet med Qraftsamling är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. Nu utvecklar vi programmet ytterligare.

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarskapsprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Programmet har formats till ett uppskattat verktyg för att stödja företag i energibranschen som arbetar systematiskt för ökad mångfald och inkludering på flera nivåer: energibranschen, företaget och deltagande medarbetare och chefer. Det fokuserade arbetet på att öka mångfalden har gett resultat för de deltagande företagen tidigare år. Inför 2021 har vi utvärderat tidigare upplägg och uppdaterat programmet.

Qraftsamling 21 löper mellan april och november 2021. Det lägger i år fokus på normförändring, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder. Programmet ska framgångsrikt stötta inkluderande normförändring och skapa arbetsplatser med likvärdiga karriärmöjligheter som engagerar och inspirerar. Tillsammans vill vi möjliggöra för en hållbar och inkluderande energibransch som speglar samhället i arbetskraften, lyckas med jämställdheten och ökar branschens attraktionskraft.

Nytt för 2021 är:

  • En ökad tydlighet kring branschens nuläge och drömläge och med fler inspirerande exempel från andra branscher.
  • En företagsunik normplattform med operativa mål, aktiviteter och prioriteringar som tydliggör arbetet inom samtliga diskrimineringsgrunder - och ger programmets effekter en ökad mätbarhet.
  • Handledning av Add Genders specialiserade normingenjörer utifrån deltagarnas önskemål och rådande evidens och erfarenhet.
  • Engagerade samtal och möten, med fokus på inkluderande kommunikation, normmedvetenhet och differentiering genom värderingar.
  • Kompetenshöjning för flera ledare i organisationen än de som deltar, tack vare ökad dokumentation och distansmoduler.
  • Deltagande företagsrepresentanter rustas särskilt för normmedveten förändringsledning i en global kontext.
  • Ett normnyfiket omvänt mentorskap som löper genom hela programmet, med nya perspektiv från andra sammanhang än det egna.
  • En tydlig koppling till Agenda 2030 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och dess paragrafer både gällande kunskap om och arbete för att motverka kränkande särbehandling.

Vi söker två deltagare från ert företag!

  1. En HR-chef eller annan utsedd representant är målgruppen för programmets deltagare som får rollen som Diversity & Inclusion Specialist under programmet. Denna person deltar under fyra utbildningsdagar samt två digitala delar - inklusive start och avslut. D&I-specialisten får en personlig mentor som kan ge nya infallsvinklar samt målstyr arbetet på hemmaplan genom uppgifter från programmet
  2. En till deltagare utses som representant för ledningsgruppen, förslagsvis vd:n, som deltar på två av de fyra träffarna under året. Samt bjuds in till en inspirationsträff särskilt anpassad för inkluderande kommunikation och verksamhetsstyrning. Deltagandet ingår i programavgiften för person 1.

Nytt för i år är också att fler roller i företaget kommer att få tillgång till de digitala modulerna. Samt den företagsunika normplattformen, vilken fungerar som en nollmätning vid start och en utvärdering vid programmets slut.

Klart ni ska vara med!

Anmälan görs via pernilla.alexandersson@addgender.se 
Ange “Qraftsamling 21” i ämnesraden. Det går också bra att mejla eller ringa till Pernilla Alexandersson, vd på Add Gender AB om du har frågor: 076-787 78 77.

Notera att den 8:e mars 2021 är sista anmälan för att delta i 2021:s omgång av programmet Qraftsamling. Men vi ser gärna att du anmäler dig så snart ni bestämt er för att delta, eftersom antalet platser är begränsade.

Är du snabb och anmäler dig senast 22 januari, kan du ta del av vårt ”Early Bird”-erbjudande.

Du kan också anmäla ditt intresse till ett informations-webbinarium om Qraftsamling den 14:e januari 14:30-15:30 genom att mejla Pernilla Alexandersson.

 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se