Qraftsamling

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling. Det huvudsakliga syftet med Qraftsamling är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. Nu utvecklar vi programmet ytterligare.

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarskapsprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Programmet har formats till ett uppskattat verktyg för att stödja företag i energibranschen som arbetar systematiskt för ökad mångfald och inkludering på flera nivåer: energibranschen, företaget och deltagande medarbetare och chefer. Det fokuserade arbetet på att öka mångfalden har gett resultat för de deltagande företagen tidigare år. 
Logga in som medlem för fördjupad information och anmälan.

Inför Qraftsamling 21 har vi uppdaterat programmet och finslipat innehållet. Och allt är givetvis anpassat till ett digitalt format, så länge smittläget kräver det. Vi följer myndigheternas rekommendationer och räknar inte med någon fysisk träff under våren i alla fall.

Qraftsamling 21 löper mellan april och november 2021. Det lägger i år fokus på normförändring, inkluderande ledarskap och samtliga lagstiftade diskrimineringsgrunder. Programmet ska framgångsrikt stötta inkluderande normförändring och skapa arbetsplatser med likvärdiga karriärmöjligheter som engagerar och inspirerar. Tillsammans vill vi möjliggöra för en hållbar och inkluderande energibransch som speglar samhället i arbetskraften, lyckas med jämställdheten och ökar branschens attraktionskraft.

Nytt för 2021 är:

 • En ökad tydlighet kring branschens nuläge och drömläge och med fler inspirerande exempel från andra branscher.
 • En företagsunik normplattform med operativa mål, aktiviteter och prioriteringar som tydliggör arbetet inom samtliga diskrimineringsgrunder - och ger programmets effekter en ökad mätbarhet.
 • Handledning av Add Genders specialiserade normingenjörer utifrån deltagarnas önskemål och rådande evidens och erfarenhet.
 • Engagerade samtal och möten, med fokus på inkluderande kommunikation, normmedvetenhet och differentiering genom värderingar.
 • Kompetenshöjning för flera ledare i organisationen än de som deltar, tack vare ökad dokumentation och distansmoduler.
 • Deltagande företagsrepresentanter rustas särskilt för normmedveten förändringsledning i en global kontext.
 • Ett normnyfiket omvänt mentorskap som löper genom hela programmet, med nya perspektiv från andra sammanhang än det egna.
 • En tydlig koppling till Agenda 2030 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och dess paragrafer både gällande kunskap om och arbete för att motverka kränkande särbehandling.

Vi söker två deltagare från ert företag!

 1. En ledare eller engagerad chef
  Blir en underlättare för inkluderingsarbetet i företaget (och i branschen). Den personen behöver därför både kunskap, verktyg och självförtroende i arbetet. Det är viktigt att denna deltagare har mandat att ta arbetet och kunskapen vidare samt samla in information. Denna person deltar under fyra utbildningsdagar samt två digitala delar - inklusive start och avslut. D&I-specialisten får en personlig mentor som kan ge nya infallsvinklar samt målstyr arbetet på hemmaplan genom uppgifter från programmet

 2. Vd eller annan verksamhetsansvarig
  Huvuddeltagaren behöver ha stöd från en engagerad vd och /eller annan representant från företagsledningen som vill att företaget ska uppnå större framgång inom mångfald och inkludering. Denna deltar på två av de fyra träffarna under året, samt bjuds in till en inspirationsträff särskilt anpassad för inkluderande kommunikation och verksamhetsstyrning. Deltagandet ingår i programavgiften för person 1.

Nytt för i år är också att fler roller i företaget kommer att få tillgång till de digitala modulerna. Samt den företagsunika normplattformen, vilken fungerar som en nollmätning vid start och en utvärdering vid programmets slut.

Här kan du se en kort film om lite vad årets Qraftsamling innehåller:

Klart ni ska vara med!

Logga in för fördjupad information och anmälan.

 

 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Vikarie kompetensförsörjningsfrågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se