Rådslag elhandlarcentrisk modell

Förslaget om en elhandlarcentrisk marknadsmodell är en av de mest genomgripande reformerna för branschen sedan avregleringen och frågan har engagerat många aktörer, från både elnäts- och elhandlarsidan. Energiföretagen Sveriges medlemmar samlades därför, den 21 och 28 september, till rådslag om Energimarknadsinspektionens förslag på regelverksförändringar för att införa en elhandlarcentrisk marknadsmodell.