Utbildningar och konferenser

Energiföretagen Sverige erbjuder ett unikt sortiment av utbildningar, konferenser och webbkurser för att utveckla människor och organisationer i energibranschen.

Vi hjälper våra medlemmar och vår omvärld att utvecklas och möta nya utmaningar genom att sprida kunskap, bevaka energipolitiken och omvärlden för att utveckla branschens kompetens.

Här kan du söka i vårt utbud av utbildningar, konferenser, webbkurser och utbildningspaket.

Letar du efter regionala aktiviteter? Klicka här
Sök lärarledd EBR och EBR-ESA Elsäkerhetsutbildning här
Sök godkända utbildningssamordnare EBR-ESA här
Sök godkända lärare EBR-ESA här

Typ av aktivitet

-- Välj --

Ämnesområden

-- Välj --

Sökresultat

116 resultat

Markanvändningsrätt - digital utbildning

De flesta nätsanläggningar för el, fjärrvärme eller optofiber behöver ofta på ett eller annat sät...

Fjärrvärme Grund

Grundutbildning för dig som arbetar med fjärrvärme, är helt ny i branschen eller har ringa...

Energy Buddies – fler mentorer gör skillnad!

Engagera dina medarbetare och öppna dörren till energibranschen

Fjärrvärmedistribution Grund

En grundutbildning för dig som arbetar med fjärrvärmedistribution och är relativt ny i branschen...

EBR/ESA Lärarutbildning

EBR/ESA Lärarutbildning ger dig kvalitetssäkrad kompetens i att utbilda andra inom de...

Energilagringens möjligheter – idag och imorgon

Välkomna till vårt webbinarium om energilager! Energiföretagen och Alfa Laval arrangerar...

Webbinarium om hållbarhetskriterier för biobränslen

Anmäl er till informationsträff den 7 december, kl. 13.00-16.00 med Energiföretagen Sverige och...

EBR Maskinförarintyg Lärarutbildning

Var med och sprid kunskapen om maskinellt byggande och underhåll av luftledningar! Den här...

Boka dig på våra webbkurser

Webbkurs EBR Ekonomi – lokalnät

Boka här

Webbkurs EBR Ekonomi – regionnät

Boka här

Webbkurs Energiskolan

Boka här

Webbkurs EBR-ESA Fackkunnig Repetition

Boka här

Web course EBR-ESA Skilled Recurring

Boka här

Webbkurs EBR-ESA Instruerad Repetition

Boka här

Web course EBR-ESA Instructed Recurring

Boka här

Webbkurs EBR-ESA Vattenvägar Repetition

Boka här

Web course EBR-ESA Waterways Recurring

Boka här

Webbkurs Starkströmsföreskrifterna

Boka här

Webbkurs Kontroll före idrifttagning – distributionsnät

Boka här