EBR Hantering av uttjänt kabel - HMS 4:09

Publicerad:

EBR Hantering av uttjänt kabel - HMS 4. Anvisningar för hantering av uttjänt kabel.

Ibland är valet givet att ta upp gammal kabel, ibland så råder tveksamhet om nyttan. Detta styrs av kabelns läge, markförutsättningar, miljöpåverkan, kostnader och av företagets miljöpolicy. Denna anvisning är ett försök att ge goda förutsättningar för att hantera ”uttjänt kabel” på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 36

EBR-nummer: HMS4:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.