Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall.

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen Sverige har ett brett utbud av utbildningar och förlagsprodukter inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Allt arbete sker i nära samarbete med energibransch och myndigheter.

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19

Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i ESA 19 jämfört med ESA 14 kan hämta ett förändringsdokument nedan.

Förändringsdokument ESA Grund
Förändringsdokument ESA Arbete

Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några detaljer.

Beställ ESA Grund:19.1 här
Beställ ESA Arbete:19.1 här

Detta är en del av en pågående satsning från Energiföretagen Sverige, med övergripande syfte att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen.

Intervju med Ulf Melin, E.ON

Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Ulf pratar om vikten av säkerhetskultur och personsäkerhet.

SÄKERHET I FOKUS Samtal med energiministern om förebyggande arbetsmiljöarbete

Den 19 september samlade Energiminister Anders Ygeman ett antal aktörer på arbetsmarknaden för ett samtal om arbetsmiljö och säkerhet inom energibranschen. Energiföretagen deltog och delade med sig om föreningens och medlemmarnas förebyggande arbete inom elsäkerhet och som görs inom ramen för EBR.

Samtal med energiministern

SÄKERHET I FOKUS EBR påminner: webbkurser om elsäkerhet på engelska

Säkerhetskulturen är en förutsättning för god arbetsmiljö. Finns det brister där så är det ett stort problem. Det är av största vikt att all personal på ett företag involveras i elsäkerhetsarbetet. Sedan ungefär ett år tillbaka bedriver EBR även webbutbildningar i elsäkerhet på engelska, en möjlighet för företagen att öka säkerheten hos egen och inlånad personal som ska utföra arbeten med el.

Läs medlemsnyheten här