Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall.

Säkerhet i fokus för dig i energibranschen.

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen Sverige har ett brett utbud av utbildningar och förlagsprodukter inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Allt arbete sker i nära samarbete med energibranschen och myndigheter.

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna EBR-ESA 19

Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i EBR-ESA 19 jämfört med EBR-ESA 14 kan hämta ett förändringsdokument nedan.

Förändringsdokument EBR-ESA Grund
Förändringsdokument EBR-ESA Arbete

Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några detaljer.

Beställ EBR-ESA Grund:19.1 här
Beställ EBR-ESA Arbete:19.1 här

Detta är en del av en pågående satsning från Energiföretagen Sverige, med övergripande syfte att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen.

All information om EBR:s arbete hittar du här.