Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall.

Säkerhet i fokus för dig i energibranschen.

Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen Sverige har ett brett utbud av utbildningar och förlagsprodukter inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Allt arbete sker i nära samarbete med energibranschen och myndigheter.

EBR informerar om Elsäkerhetsanvisningarna ESA 19

Du som vill veta de huvudsakliga förändringarna i ESA 19 jämfört med ESA 14 kan hämta ett förändringsdokument nedan.

Förändringsdokument EBR ESA Grund
Förändringsdokument EBR ESA Arbete

Tänk på att förändringsdokumenten inte är heltäckande och att du behöver beställa den kompletta anvisningen av ESA 19 för att kunna tillgodogöra dig helheten och inte missa några detaljer.

Beställ EBR ESA Grund:19.1 här
Beställ EBR ESA Arbete:19.1 här

Detta är en del av en pågående satsning från Energiföretagen Sverige, med övergripande syfte att säkra rätt och relevant kunskap på arbetsplatsen och minska olyckor i branschen.

All information om EBR:s arbete hittar du här.

Wattityd - för säkerhets skull.

Olyckor och tillbud på arbetsplatser ökar tyvärr. Därför startar vi Wattityd. Ett initiativ för att kvalitetssäkra faktapublikationer, lärarutbildningar och certifikat. Allt för att våra medlemmar och medarbetare ska komma hem säkert från jobbet - varje dag. Kristian Öhrn berättar mer!

Till Wattityd.se

Medlemsnyhet Wattityd – med elsäkerheten främst

Undrar du vad Wattityd är? Eller vill du dela med dig till fler om detta viktiga initiativ för att öka elsäkerheten? Nu finns både en folder och en video som du kan kika på och dela med dig av. För elsäkerheten måste öka. Alla ska komma hem från jobbet. Varje dag.

Läs mer om Wattityd

Felbeteende vanligaste orsaken till elolyckor

Elsäkerhetsverket, ESV, har presenterat sin årsrapport över elolycksfall för 2020. Då anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud. Två personer omkom i elolyckor under året. ”Elsäkerhetsverket pekar på att flera allvarliga elolyckor hade kunnat undvikas med bättre kunskap, attityd och rutiner. Energibranschens svar är initiativet Wattityd, som säkrar både rätt kunskap och rätt attityd till elsäkerheten på arbetsplatsen”, säger Energiföretagens vd i en kommentar

Läs nyheten här

Säkerhet i fokus för dig i energibranschen.

Fortsatt fokus på säkra arbetsplatser – möte med Anders Ygeman

Vid ett uppföljande möte idag med energiminister Anders Ygeman om arbetsplatsolyckor i energibranschen så deltog Pernilla Winnhed, vd och Per-Olov Engman, sakkunnig EBR HMS, från Energiföretagen. Budskapet var att energibranschen tar frågan om säkrare arbetsplatser på största allvar och att vi med rätt insatser och utbildning bör kunna närma oss en nollvision.

Läs nyheten här

säker på arbetsplatsen, elnätsbranschen

SÄKER ARBETSMILJÖ Vårt arbete för säkra arbetsplatser

Att Energiföretagen Sverige koordinerar branschens elnätsexperters arbete med ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) är känt för många, men vi gör så mycket mer inom området säkerhet och många spännande projekt ligger i planeringsfas. Peter Silverhjärta och Magnus Hedén Hallberg berättar allt detta för er på webbinariet.

Se inspelade webbinariet. Inloggning krävs

Tidningen Energi Nya rutiner ska minska olyckor med induktion

I juni drabbades två linjemontörer av strömgenomgång när de arbetade med en kraftledning i Sandviken Energis nät. Händelsen är bara en i raden av olyckor som orsakats av induktion. Nu arbetar energibranschen för att ta fram nya riktlinjer för att förebygga olyckor.

Läs artikel från Tidningen Energi

EBR på YouTube

Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur
Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Vi ställde frågor om elsäkerhet, säkerhet och arbetsmiljö i energibranschen. Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om ett misstag som kunde kostat henne livet. "Dom flesta olyckorna sker på grund av den mänskliga faktorn.