Remissvar Ny modell för elmarknaden

Den 24 november lämnade Energiföretagen Sverige in sina synpunkter på Energimarknadsinspektionens rapport om ny modell för elmarknaden. Här finner du samlad information i frågan.

Ny modell för elmarknaden.

Catherine Lillo intervjuas om ny modell för elmarknaden. Hur har de olika remissinstanserna ställt sig till Ei:s förslag?

Sammanställning av samtliga remissinstansers synpunkter på rapportens olika förslag: