EBR Beredardag - digital konferens

EBR Beredardagar vänder sig till dig som är beredare i energibranschen.

möteplats för dig som arbetar som beredare/projektör i elnätsbranschen
Foto: Lena Lindberg
EBR Beredardag genomförs även i år digitalt. Vi arbetar som bäst med programmet och kommer bland annat berätta om dessa punkter.
 • EBR:s handbok ”Säkerhet vid entreprenadarbeten”
  - hur aktörer inom energibranschen genom kravställning vid upphandling, genomförande och uppföljning kan säkerställa att dessa arbeten genomförs med hög säkerhet.  

 • Nya KJ41
  - elnätsbranschens uppdaterade anvisningar för kabelschakt

 • EBR:s handbok för induktion
  - så använder du den i ditt dagliga arbete

 • Nytt inom markfrågor
Vi ses den 2 december!

#ebrberedare21

Välkommen till vår digitala plattform

Vi vill göra det enkelt för dig att delta på våra digitala konferenser. Därför samlar vi hela konferensen, med talare, deltagare, utställare, sessioner, paneler och nätverkande, på ett och samma ställe: vår digitala plattform. Genom det digitala formatet kan du dessutom följa våra konferenser där det passar dig. Via plattformen kan du

 • följa hela programmet via en interaktiv livesändning
 • interagera och nätverka med andra deltagare från branschen
 • ställa dina frågor till våra talare
 • ta del av kunskap och inspiration från våra talare!

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se