Webbkurs EBR Ekonomi – lokalnät

Webbkurs EBR Ekonomi – lokalnät höjer din förståelse och gör därför kostnadsplaneringen smidigare, enklare och bättre. Webbkursen är för dig som behöver en introduktion till hur du kan använda KLG 1 som planeringshjälpmedel.

EBR Kostnadskatalog för lokalnät (KLG 1) är ett av branschens mest använda verktyg vid kostnadsplanering på alla nivåer inom elnätsverksamheten. Webbkursen går igenom hur kostnadskatalogen används vid till exempel planering, budgetering, upphandling och produktionsplanering.

Webbkursen vänder sig till dig som är anställd på elnäts- och entreprenadföretag och som är involverad i projektering, beredning eller utförande av nybyggnations- och underhållsarbete på lokalnätet. Du arbetar till exempel som ingenjör, projektör, arbetschef eller beredare. Webbkursen går igenom katalogens uppbyggnad och bakgrunden till koderna samt hur du använder dem i ditt dagliga arbete, med specifika övningsexempel.

Webbkursen genomförs helt via dator och i din egen takt. Den beräknas ta cirka två timmar att genomföra.

Tekniska krav

Webbkursen genomförs bäst via fast nätuppkoppling. Läs gärna våra tekniska rekommendationer.

Så här bokar du webbkurs:

1. Logga in: Klicka här för att Logga in. Eller högst upp i menyraden.
2. Glömt lösenord: Klicka på ”Glömt lösenord”. under Logga in-knappen. Skriv in din e-post och följ instruktion i e-postmeddelandet du får. Kommer det inget e-postmeddelande så titta i skräpposten. Det kan ha hamnat där.
3. Boka dig: Tryck på knappen ”Boka” i rosa boxen till höger.

Jobbar du mer med regionnät? Se Webbkurs EBR Ekonomi – regionnät!

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Webbkurs

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 00
E-post: webbkurs@energiforetagen.se