EBR Beredning steg 2 - Luftledningsnät

Här är utbildningen där du genom flera verklighetstrogna grupparbeten blir tränad både praktiskt och teoretiskt på området Luftledningsnät. Utbildningen EBR Beredning steg 2 - Luftledningsnät säkerställer att du behärskar luftledningsprojekt ur alla perspektiv – ekonomiskt, tekniskt och säkerhetsmässigt. Resultatet? Ett steg närmare ditt mål – Certifierad EBR Beredare!

utbildning för planerare, projektörer och distributionselektriker i elnätsbranschen

På denna utbildning lär du dig att bygga enligt EBR:s konstruktioner, vilket skapar förutsättningar för att på bästa sätt följa de standars och föreskrifter som finns på området. Detta för att luftledningarna ska klara de elektriska och mekaniska påkänningar som de utsätts för.

EBR Beredning steg 2 – Luftledningsnät ingår i utbildningspaket EBR Beredarskola, steg 2 - Certifierad EBR Beredare.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se